Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
Αναχώρηση
Επιβάτες
Αναχώρηση
Επιστροφή
Επιβάτες
04.02.2021

50% Έκπτωση σε ειδικές περιπτώσεις

Η Alpha Lines προσφέρει έκπτωση 50% σε:

Άτομα με ειδικές ανάγκες και συνοδοί αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω χορηγείται έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις.
Τυφλούς και συνοδούς αυτών χορηγείται έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις.
Ανάπηρους πολέμου και συνοδούς αυτών χορηγείται έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις.

Back to top
BOOK NOW