Κρατήσεις – έκδοση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια των επιβατών είναι ονομαστικά ισχύουν για την διαδρομή και την ημερομηνία που έχουν εκδοθεί και δεν μεταβιβάζονται. Κράτηση και έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει μέσω των συνεργαζόμενων με την εταιρεία ταξιδιωτικών τουριστικών γραφείων, μέσω διαδικτύου και στα λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Για την έκδοση του εισιτηρίου και την καταγραφή επιβατών που ταξιδεύουν με επιβατικά πλοία και εκτελούν πλόες από η προς Ελληνικούς λιμένες( Οδηγία 98/ 41/ ΕΚ/ 1998) και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 23/ 1999 και τις τροποποιημένες διατάξεις του σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 102/ 2019 (Α 182) απαιτείται η καταγραφή των επιβαινόντων. Στα ονομαστικά εισιτήρια τα οποία εκδίδονται αναγράφονται απαραιτήτως: το επώνυμο του επιβάτη, το όνομα του επιβάτη ολογράφως, η ημερομηνία γέννησης του, το φύλο του  και η ιθαγένεια του.

Κατά την διάρκεια της κράτησης και έκδοσης του εισιτηρίου παρακαλούνται οι επιβάτες όπως δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους για περίπτωση ανάγκης π.χ. απαγόρευσης απόπλου του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Τα εισιτήρια business η economy φέρουν αρίθμηση θέσης  οποία αναγράφεται στο εισιτήριο

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Άτομα με ειδικές ανάγκες η άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας οφείλουν να το δηλώνουν κατά την διάρκεια της κρατήσεις η της έκδοσης του εισιτηρίου.

Παιδιά έως 5 ετών 

Για παιδιά έως 5 ετών εκδίδεται εισιτήριο με μηδενικό ναύλο.

Προθεσμία έκδοσης εισιτηρίων 

Κατά τη διάρκεια της κράτησης χορηγείται αυτόματα από το σύστημα προθεσμία έκδοσης του εισιτηρίου .Μετά την παρέλευση της προθεσμίας σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εισιτήριο η κράτηση ακυρώνεται.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας 

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν σε κράτηση προκειμένου να ταξιδέψουν  με βάση τη διαθεσιμότητα  του δρομολογίου.

Κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πού ταξιδέψουν σε θέση με υψηλότερο ναύλο οφείλουν να καταβάλουν την διαφορά  του ναύλου. Κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πού ταξιδέψουν σε θέση με χαμηλότερο ναύλο δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.

Διαδικασία επιβίβασης

Οι επιβάτες οφείλουν κατά τη διάρκεια της επιβίβασης να είναι εφοδιασμένοι με τα εισιτήριά τους, τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να βρίσκονται μισή ώρα πριν την αναχώρηση στο χώρο επιβίβασης του πλοίου.

Ακυρώσεις εισιτηρίων

Σύμφωνα με το χρόνο ακύρωσης του εισιτηρίου ισχύουν τα κάτωθι

Υψηλή περίοδος ταξίδια από 26/05/23 έως 24/09/23

Έως 4 ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού. 

Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά.

Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.

Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση

Επιστροφή 50% του ναύλου η μετατρέπονται  σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας η σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας. 

Έως την ώρα αναχώρησης

Επιστροφή 50% του ναύλου.

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται  σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας η σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση 

Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας  ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εάν έχουν εκδοθεί αρχικά ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.

Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας  υπόκεινται τους όρους ακυρώσεων που ισχύουν για τα αρχικά εισιτήρια.

Χαμηλή περίοδος ταξίδια έως 25/05/23 και  από 25/09/23 έως 31/10/23

Έως 24 ώρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού

Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά.

μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.

Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως την ώρα αναχώρησης

Επιστροφή 50% του ναύλου η μετατρέπονται  σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας η σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας. 

Μετά την αναχώρηση

Δεν επιστρέφεται ο ναύλος

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Οι επιστροφές των ναύλων πραγματοποιούνται μόνο από τα πρακτορεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήρια.

Διάρκεια ισχύος εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας καθώς και τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας έχουν διάρκεια ισχύος ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Απώλεια εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία.

Εκδίδει στα Λιμενικά γραφεία της εταιρείας νέο εισιτήριο σε αντικατάσταση του απολεσθέντος.

 Δρομολόγια

Τα δρομολόγια της εταιρείας είναι αυτά που η εταιρεία έχει επισήμως ανακοινώσει και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της και αναγράφονται στα διαφημιστικά έντυπά της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης τους η τροποποίησης τους σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται αφορούν την ώρα αφίξεις τον  προλιμένα.

Καθυστέρηση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας

Οι επιβάτες επιβιβάζονται στο πλοίο χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του εισιτηρίου τους.

Ματαίωση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας

Εισιτήρια ματαιωμένου δρομολογίου οφείλουν να αντικατασταθούν προκειμένου οι επιβάτες να ταξιδέψουν με άλλο δρομολόγιο.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Το πλοίο διαθέτει ράμπες επιβίβασης και  θέσεις διαμορφωμένες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες .Λόγω του περιορισμένο αριθμού  των θέσεων αυτών παρακαλούμε για την έγκαιρη κράτηση θέσεων.

Ανήλικοι Επιβάτες

Παιδιά έως 15 ετών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άνευ συνοδείας .

Παιδιά 15 έως 18 ετών επιτρέπεται να ταξιδέψουν χωρίς συνοδεία υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους κατά την επιβίβαση στο πλοίο επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται από όλους τους επιβάτες συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της υπεύθυνης δήλωσης η εταιρεία θα αρνηθεί την επιβίβαση του ανήλικου στο πλοίο .

Έλεγχος επιβατών

Κατά την επιβίβαση καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού διενεργείται έλεγχος των εισιτηρίων. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους.

Στην περίπτωση εκπτωτικών εισιτηρίων οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στις εμπορικές εκπτώσεις των εισιτηρίων τους. 

Κατοικίδια

Το πλοίο διαθέτει ειδικούς χώρους για την διαμονή  των κατοικίδιων.

Η παραμονή των κατοικίδιων δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του πλοίου.

Επιβάτες που ταξιδεύουν με το κατοικίδιό τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την υγιεινή και τη φροντίδα του.

Αποσκευές

Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν αποσκευές βάρος έως 50 κιλά η όγκου ίσου με ένα κυβικό μέτρο.

Για την μεταφορά των αποσκευών έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι επί του πλοίου.

Οι αποσκευές  επιβατών που το επιθυμούν παραδίδονται στο πλήρωμα   κατά τη διάρκεια της επιβίβασης λαμβάνοντας απόδειξη παράδοσης αποσκευής και επιστρέφονται σε αυτούς στο λιμάνι προορισμού τους

Αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδοθούν προς φύλαξη στο Λογιστήριο του πλοίου.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια αποσκευών, τιμαλφών η χρημάτων στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου η σε αποσκευές που δεν έχουν παραδοθεί στο πλήρωμα.

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών.

Απώλεια – Φθορά Αποσκευών

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αποσκευής (η οποία έχει παραδοθεί στο πλήρωμα κατά την αναχώρηση) κατά την άφιξη στον προορισμό του επιβάτη και πριν την αναχώρηση του από το σημείο αποβίβασης, ο επιβάτης οφείλει να το δηλώσει στον αξιωματικό του πλοίου ή στον λιμενικό πράκτορα του λιμένα αποβίβασης προκειμένου να συμπληρωθεί από τις υπηρεσίες της εταιρείας η δήλωση απώλειας ή φθοράς.

Απαγόρευση καπνίσματος

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους του πλοίου (νόμος 3730 Υπουργείου Υγείας).

Επιβάτες που επιθυμούν να καπνίσουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους χώρους στο ανοικτό κατάστρωμα.

Ασφάλεια ταξιδιού

Οι Θαλάσσιοι πλόες διέπονται από συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς.

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται σε αυτούς καθώς και τις υποδείξεις του πλοιάρχου και του πληρώματος.

Η εταιρεία δύναται να απαγορεύσει την επιβίβαση στο πλοίο σε επιβάτες που δεν συμμορφώνονται σε αυτούς.

Η εταιρεία δύναται να προβεί σε έλεγχο αποσκευών και αντικειμένων που μεταφέρουν οι επιβάτες για λόγους ασφαλείας.

Οι επιβάτες οι οποίοι μεταφέρουν όπλο οφείλουν να το δηλώσουν  κατά την επιβίβαση τους στους αρμόδιους αξιωματικούς του πλοίου.

Αποβίβαση επιβατών μετά την επιβίβαση τους στο πλοίο επιτρέπεται μόνο μετά την ενημέρωση των αρμοδίων αξιωματικών του πλοίου και της έγκρισής τους..

Χάρτα δικαιωμάτων επιβατών

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους στην ιστοσελίδα http://www.hcg.gr/node/5151.

Επίλυση διαφορών

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της εταιρείας και των επιβατών αρμόδια για την επίλυση της ορίζονται τα δικαστήρια Πειραιά.

Back to top
BOOK NOW