Επιβάτες με συμπτώματα COVID-19

Επιβάτες οι οποίοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 η έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από το ταξίδι τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με το πλοίο.

Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν σχολαστικά τα ακόλουθα αναγκαία μέτρα: 

1) Κατά τη διάρκεια της επιβίβασης 

Οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμού στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου, ως ακολούθως.

Για τους ενήλικες και ανήλικους επιβάτες από 12 ετών και άνω:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών (από την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης)
  • Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
  • Αρνητικό αποτέλεσμα PCR test – 72 ωρών ή
  • Αρνητικό αποτέλεσμα RAPID- test 48 ωρών.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά.
Σε νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.

Για τους ανήλικους από 5 έως 11 ετών:

  • Αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού test (self-test) 24 ωρών. Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

Επιπλέον, διαβάστε εδώ την Ενημέρωση Υποκείμενων των Δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα!

Κοινωνική απόσταση

Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν κατ’ ελάχιστον απόσταση 1,5 m μεταξύ τους κατά την διάρκεια της επιβίβασης φορώντας υποχρεωτικά μάσκα προστασίας.

Θερμομέτρηση 

Οι επιβάτες θερμομετρούνται με ανέπαφο θερμόμετρο κατά την επιβίβαση τους.

2) Κατά την διάρκεια του ταξιδιού

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επιβάτες οι οποίοι θα αναπτύξουν δύσπνοια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το πλήρωμα.

Συνιστάται στους επιβάτες  η χρήση αντισηπτικού χεριών.

3) Μετά το ταξίδι 

Σε περίπτωση ο επιβάτης μετά το ταξίδι αναπτύξει συμπτώματα COVID-19 οφείλει άμεσα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Επιβάτες οι οποίοι έχουν νοσήσει με COVID-19 και έχουν θεραπευτεί

Επιβάτες οι οποίοι έχουν νοσήσει και στη συνέχεια θεραπευτεί οφείλουν να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου αυτοί να ταξιδέψουν.

 Άρνηση επιβίβασης 

Στην περίπτωση που επιβάτης αρνηθεί να εφαρμόσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του η να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του πληρώματος, το πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση του στο πλοίο.

Back to top
BOOK NOW