Επιβάτες με συμπτώματα COVID-19

Επιβάτες οι οποίοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 η έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από το ταξίδι τους δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με το πλοίο.

Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν σχολαστικά τα ακόλουθα αναγκαία μέτρα: 

1) Κατά τη διάρκεια της επιβίβασης 

Έντυπο ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση

Οι επιβάτες οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση και να το παραδώσουν στον εντεταλμένο οικονομικό αξιωματικό του πλοίου κατά την επιβίβαση τους. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και στα εκδοτήρια εισιτηρίων στους λιμένες αναχώρησης. Βρείτε το εδώ!

Επιπλέον, οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμού στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου, ως ακολούθως.

Για τους ενήλικες:

  • Αρνητικό αποτέλεσμα PCR Test 72 ωρών ή
  • Αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test 48 ωρών ή
  • Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.

Για τους ανήλικους 12 έως 17:

  • Oποιοδήποτε test – περιλαμβανομένου self test.

Για τους ανήλικους λεως 12 ετών:

  • Ταξιδεύουν ελέυθερα.

Επιστροφή από τα νησιά

Για την μετακίνηση μεταξύ νήσων καθώς και για την επιστροφή από τα νησιά προς την Ηπειρωτική Ελλάδα για όσους είναι άνω των 12 ετών απαιτείται βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την  προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών (από την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης)
  • Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
  • Αρνητικό αποτέλεσμα PCR test – 72 ωρών ή
  • Αρνητικό αποτέλεσμα RAPID- test 48 ωρών

Επιπλέον, διαβάστε εδώ την Ενημέρωση Υποκείμενων των Δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα!

Κοινωνική απόσταση

Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν κατ’ ελάχιστον απόσταση 1,5 m μεταξύ τους κατά την διάρκεια της επιβίβασης φορώντας υποχρεωτικά μάσκα προστασίας.

Θερμομέτρηση 

Οι επιβάτες θερμομετρούνται με ανέπαφο θερμόμετρο κατά την επιβίβαση τους.

2) Κατά την διάρκεια του ταξιδιού

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επιβάτες οι οποίοι θα αναπτύξουν δύσπνοια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το πλήρωμα.

Συνιστάται στους επιβάτες  η χρήση αντισηπτικού χεριών.

3) Μετά το ταξίδι 

Σε περίπτωση ο επιβάτης μετά το ταξίδι αναπτύξει συμπτώματα COVID-19 οφείλει άμεσα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Επιβάτες οι οποίοι έχουν νοσήσει με COVID-19 και έχουν θεραπευτεί

Επιβάτες οι οποίοι έχουν νοσήσει και στη συνέχεια θεραπευτεί οφείλουν να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου αυτοί να ταξιδέψουν.

 Άρνηση επιβίβασης 

Στην περίπτωση που επιβάτης αρνηθεί να εφαρμόσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του η να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του πληρώματος, το πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση του στο πλοίο.

Back to top
BOOK NOW