Απλή Μετάβαση
Με Επιστροφή
Πολλαπλές διαδρομές
Αναχώρηση
Επιβάτες
Αναχώρηση
Επιστροφή
Επιβάτες
02.12.2020

50% Έκπτωση για φοιτητές

Η Alpha Lines προσφέρει έκπτωση 50% για τους φοιτητές. Η έκπτωση ισχύει για όλους τους φοιτητές ελληνικών & διεθνών ιδρυμάτων και προϋποθέτει την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ.

Φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χορηγείται έκπτωση 50% σε οικονομική θέση σε όλα τα δρομολόγια.
Φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χορηγείται έκπτωση 50% σε διακεκριμένη θέση σε όλα τα δρομολόγια.
Φοιτητές εξωτερικού κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας ISIC χορηγείται έκπτωση 50% σε οικονομική θέση σε όλα τα δρομολόγια.
Φοιτητές εξωτερικού κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας ISIC χορηγείται έκπτωση 50% σε διακεκριμένη θέση σε όλα τα δρομολόγια.

Back to top
BOOK NOW